Coaching to prosta i efektywna metoda rozwoju osobistego, gdzie klient i Coach tworzą porozumienie, którego celem jest:

Współpraca polega na tym, by klient realizując wyznaczone cele, osiągnął rezultaty jakich pragnie zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.

Pierwsza sesja coachingowa 

Czas trwania 60 min

Rozmowa zapoznawcza

Omówienie powodów podjęcia sesji coachingowej

Ustalenie kontraktu współpracy

Poznanie autobiografii klienta

Uzupełnienie i omówienie „Koła Życia”

Wyszczególnienie zawodowych i organizacyjnych potrzeb, które będą stanowić podstawę do coachingu

Pakiet 3 sesji coachingowych

Czas trwania 3 x 60 min

Podczas spotkań omawiamy szczegółowo proces, w którym klient jest lub chce być. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, używamy konkretnych narzędzi mających na celu polepszenie współpracy.